Automatisme industriel - PAL'TOUCH®

‹‹ ››

Pal'Touch®

Dozowanie, mikrodozowanie, identyfikowalność, pochodzenie, nadzór

Jako projektant kompletnych linii, Palamatic dołącza do swoich jednostek produkcyjnych automaty programowane w sposób ergonomiczny i wizualny.

Nadzór nad produkcją jest równie ważny co rezultat. Dlatego inżynierowie automatycy i inżynierowie informatycy PALAMATIC PROCESS integrują system pozwalający uniknąć błędów przy wprowadzaniu surowców i zapewniający identyfikowalność partii, identyfikację operatorów oraz niezawodność dozowania. Ekrany sterowania liniami produkcyjnymi zapewniają oszczędność i wygodę dzięki stałej wymianie informacji w trakcie fazy realizacji projektu między Państwa zespołem produkcyjnym i naszym działem badań.

Dostarczona dokumentacja zawiera całość procedur działania i serwisowania oraz pozwala na optymalne administrowanie środkami produkcji.


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami