Silos

‹‹ ››

SILOS_Z_MATERIALU_SZTYWNEGO.jpg

po_angielsku.jpg

SILOS_ELASTYCZNY.jpg

po_angielsku.jpg

Silos elastyczny

Silos elastyczny charakteryzuje się porowatą i mało hermetyczną teksturą, pozwalającą produktom na oddychanie. Objętość od 3 do 56 m³

Silos z materiału sztywnego

Silos z materiału sztywnego pozwala na zamknięte przechowywanie proszków i produktów luzem z wysoką gęstością nasypową.


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami