Wibratory przemyslowe

‹‹ ››

Wibratory elektryczne

Zewnętrzne wibratory elektryczne używane są do ułatwiania płynięcia proszków przemysłowych, pod zbiornikami lub silosami, w celu usprawniania rozładunku produktów lub jako siłowniki na wibratorach do transportu, filtrowania, zagęszczania i sortowania. Nasze wibratory elektryczne działają w warunkach ekstremalnych, np. w wilgotnym środowisku, w wysokich temperaturach albo przy maksymalnym obciążeniu mechanicznym.

          

Wibratory kulkowe

Zewnętrzne pneumatyczne wibratory kulkowe generują wibracje dzięki ruchowi kuli umieszczonej wewnątrz korpusu. Wibratory charakteryzują się niskimi amplitudami i wysokimi częstotliwościami wibracji. Są wyjątkowo skuteczne w obsłudze drobnych proszków i granulatów, jak piasek bądź nasiona. Sprawdzają się także w zagęszczaniu betonu. Wibratory mają aluminiowy korpus z stalową ocynkowaną pokrywą. Zakres ciśnienia 2 - 3 bary, powietrze z zawartością oleju.

Pulsator łączony

Pulsator wytwarza falę uderzeniową w wyniku uderzania wewnętrznego tłoka w ścianę zbiornika lub silosu, która roznosi się po całym magazynowanym produkcie. Pulsator łączony jest przystosowany do obsługi materiałów, które mają tendencję do tworzenia mostów i kominów, oraz produktów, które mają właściwości higroskopijne. Nasze pulsatory elektropneumatyczne mogą jednocześnie aktywować falę uderzeniową oraz ładunek powietrza, który zwiększa mechaniczny wpływ na powierzchnię ściany zbiornika. To łączone działanie natychmiastowo rozwiązuje wszystkie problemy z przepływem produktu.

 

Wibrofluidyzator

Utrzymuje produkt w ruchu podczas długich okresów magazynowania

Specjalnie opracowany wibrofluidyzator wytwarza wibracje działające na ściany zbiornika, odklejając od nich produkt i gwarantując całkowite opróżnienie. Wibrator jest przystosowany do każdego typu pojemnika lub silosu, wyjątkowo ekonomiczny, bardzo łatwy do zainstalowania, odporny i samoczyszczący. Jest bardzo użytecznym narzędziem do obsługi wielu materiałów suchych, takich jak popioły lotne, cement, mąka, wapno, piasek, sól, oraz proszków trudno płynących, jak i produktów ulegających ucieraniu.

Płyta fluidyzacyjna

Urządzenie do fluidyzacji, stosowane jako środek prewencyjny. Materiały zyskują całkowitą płynność dzięki regularnemu podawaniu powietrza w trakcie opróżniania zbiornika bądź silosu.
Zastosowanie płyty fluidyzacyjnej oznacza delikatne działanie (ciśnienie robocze = 0,2 bara). Produkt wzbogacony powietrzem uzyskuje pożądaną płynność. Jednocześnie unika się możliwych problemów, takich jak mosty, otwory i zaleganie materiału. Płyty fluidyzacyjne instaluje się na wysokości silosów i używa przy obsłudze produktów takich jak cement. Odpowiednie są też do instalacji z kilkoma liniami zasilanymi alternatywnie (np. magazyny, dozowanie wapna). Fluidyzację stosuje się nie tylko w trakcie rozładunku silosu, ale także by utrzymać produkt w ruchu w trakcie długich okresów magazynowania.

 

Armatka powietrzna

Tworzenie się nawisów na ścianach to zjawisko, do którego dochodzi podczas magazynowania niektórych produktów w zbiornikach i silosach. Z powodu ich właściwości fizycznych i chemicznych, po otwarciu zaworu wylotowego silosu wypada jedynie środkowa masa materiału, podczas gdy na ścianach tworzą się nawisy. Dlatego armatka powietrzna jest idealnym rozwiązaniem dla poruszania materiałów suchych i lekkich o nieregularnych kształtach. Armatki powietrzne są też skuteczne przy produktach, które tworzą mosty. Pulsator, elektropneumatyczny bądź pneumatyczny, z dużą dokładnością wysyła niezbędną ilość powietrza do wnętrza silosu lub zbiornika, co daje efekty eksplozji rozbijającej nawisy i mosty.

Wibratory turbinowe

Pneumatyczne wibratory turbinowe nie pozwalają produktom przyklejać się do ścian przesiewacza lub zbiornika i stosowane są w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Wibracje powstają dzięki działaniu ciężarków wyważających, które obracają się w turbinie. Pneumatyczne wibratory turbinowe charakteryzują się wysokimi częstotliwościami i amplitudami wibracji, w połączeniu z niskim zużyciem powietrza. Są to urządzenia ciche, niewymagające konserwacji i można jest stosować w sposób ciągły, bez przestoju. Zasilane sprężonym powietrzem. Regulowanie częstotliwości sprężonym powietrzem w stałym zakresie (od 2 do 6 barów).

 

Wibratory rolkowe

Pneumatyczne wibratory rolkowe poprawiają płynięcie produktów w zbiornikach i innych pojemnikach. Wibracje wytwarza rolka wewnątrz utwardzanego stalowego pierścienia. Pneumatyczne wibratory rolkowe wytwarzają siłę odśrodkową i wysoką częstotliwość. Częstotliwość jest regulowana sprężonym powietrzem w stałym zakresie od 2 do 6 barów. Wibratory rolkowe nie wymagają konserwacji i stosuje się je we wszystkich sytuacjach, w których należy zmniejszyć tarcie.

Dysze napowietrzające

Dysze napowietrzające to urządzenia, które można łatwo zainstalować od wnętrza zbiornika, unikając wchodzenia do silosu.
Dysze napowietrzające to najlepsze rozwiązanie dla zapewnienia przepływu materiałów w silosach i zbiornikach.

   

 


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami