Przesiewanie

‹‹ ››
Przesiewacz wibracyjny

Przesiewacz wibracyjny (GYRATOR) zapewnia kontrolę i ochronę linii produkcyjnych. Siatka pozwala uzyskać produkt czysty, bez grudek i ciał obcych oraz chroni linię produkcyjną przed potencjalnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Siatkę wymienia się łatwo i szybko, może być wyposażona w różne urządzenia czyszczące, takie jak gumowe kulki, pierścienie do przesiewaczy, system "Czyszczenie na miejscu" i system ultradźwięków. Wibracje uzyskuje się dzięki przeciwwagom na dwóch końcach wału silnika (w pozycji pionowej), które generują ruch. Ruch przeciwwagi górnej powoduje wibracje na płaszczyźnie poziomej, powodując ruch produktu od środka do brzegów separatora. Przesiewacz wibracyjny jest przeznaczony zwłaszcza dla sektora spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego. Może być połączony z linią transferu pneumatycznego lub grawitacyjnego.

Przesiewacz do stacji opróżniania worków

Higieniczna stacja SACKTIP odpowiada na potrzeby producentów, którym zależy na produkcji wysokiej jakości, czystej i bez ciał obcych. Zintegrowane sito, na żądanie i wymienne, zatrzymuje wszystkie nieczystości. Wibrujący silnik poprawia zakres i intensywność przesiewania. Jego parametry są regulowane w zależności od płynności produktu i od siatki.

Przesiewacz odśrodkowy

Przesiewacz odśrodkowy ROTARY to urządzenie używane głównie do przesiewania materiałów trudno płynących, które mają tendencję do sklejania się i zbijania w grudki i które powodują duże pylenie. Urządzenie jest zdolne do rozbijania grudek przy jednoczesnym przesiewaniu. Jest wielozadaniowe, ekonomiczne i obsługuje szeroką gamę materiałów suchych i wilgotnych, ziarnistych i w proszku, łącznie z produktami chemicznymi, tworzywami sztucznymi, żywicami, żywnością, laktozą, produktami farmaceutycznymi i biologicznymi. Produkt jest wprowadzany do separatora przez otwór wejściowy, a następnie przenoszony przenośnikiem ślimakowym do komory separacyjnej, która ma postać cylindra z siatką. Siła odśrodkowa rzuca produktem o siatkę, w ten sposób rozbijając grudki. Materiały odpadowe wychodzą przez końcówkę cylindra, podczas gdy drobne cząstki, które przenikają przez siatkę, są usuwane przez dolną część zbiornika. 


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami