Mieszarki proszków

‹‹ ››

Mieszarka lemieszowa jednowirnikowa okresowa

Wydajność od 75 do 3000 litrów Krótki czas mieszania i doskonała powtarzalność
Mieszarka lemieszowa jednowirnikowa okresowa świetnie się sprawdza pod kątem prędkości i homogenizacji mieszanek produktów sproszkowanych w procesach okresowych. Prędkość obrotowa narzędzi mieszających tworzy ruch wokół osi odśrodkowej, co pozwala na trójwymiarowe i dokładne wymieszanie produktów. Mieszarki te są najszybsze, a ich średnie tempo mieszania wynosi od 1 do 3 minut. Integralny otwór rozładunkowy, połączony z systemem czyszczenia na miejscu (Nettoyage En Place, NEP), pozwala na szybką zmianę receptury bez zanieczyszczenia krzyżowego i pozostałości produkcyjnych.

Mieszarka lemieszowa jednowirnikowa ciągła

Wydajność od 75 do 25 000 litrów Mieszanie ciągłe produktów
Zadaniem mieszarki jednowirnikowej ciągłej jest jednolite i nieprzerwane mieszanie szerokiej gamy cząstek (rozmiar, gęstość), bez niszczenia proszków i granulatów lub mieszanek o dużej lepkości. Delikatnie miesza produkty wyjątkowo wrażliwe i z wielką precyzją obsługuje mikroskładniki. Ta mieszarka działa w procesie ciągłym i jest idealna dla receptur o ograniczonej liczbie składników lub dla dużych produkcji. Konsumuje niewiele energii i należy do najbardziej ekonomicznych mieszarek.

Mieszarka jednowirnikowa taśmowa okresowa

Wydajność od 2 do 8 partii/godz. (w zależności od receptury i konfiguracji maszyny) Wolne mieszanie
Technologia taśmowa pozwala na powolne i dobrej jakości mieszanie. Dzięki temu produkty są chronione i zmniejszone jest ryzyko przegrzania. Słabe tarcie produktu zachowuje pierwotne właściwości mieszanych proszków i granulek, takie jak gęstość, uziarnienie i kształt cząstek. Zasada mieszania polega na krzyżowej i powtarzanej wymianie podłużnej za pomocą spirali wokół osi. Powolny ruch obrotowy jest idealny dla produktów wrażliwych na ciepło, kruchych i ścieralnych.

Mieszarka lemieszowa dwuwirnikowa okresowa

Wydajność od 48 do 2800 litrów Ujednolicanie i mieszanie produktów o różnych właściwościach
Mieszarka lemieszowa dwuwirnikowa "BRP" jest mieszarką okresową z dwoma równoległymi zbiornikami, w których znajdują się mieszadła zapewniające jednolite mieszanie, niezależne od uziarnienia i gęstości. Intensywne, optymalne mieszanie, zarówno w przypadku produktów delikatnych, jak i bardzo kruchych, bez powstawania drobnych cząstek. Mieszarka pracuje przy pełnym obciążeniu.

Pionowa mieszarka okresowa

Wydajność od 50 do 5000 litrów Mieszanie lepkich substancji płynnych, materiałów wilgotnych i w proszku
Mieszarka "CV" jest mieszarką stożkową o dużej wydajności mieszania. Ten stożkowy mieszalnik nie powoduje przegrzania substancji wrażliwych na poziomie termicznym. Mieszarka ślimakowo-stożkowa nie powoduje też powstawania warstw i oddzielania się składników o różnej ciężkości i granulatów. Mieszarka CV opiera się na trójwymiarowym działaniu ślimaka zawieszonego na obrotowym ramieniu wewnątrz stożkowego zbiornika, w połączeniu z ruchem obrotowym samego ślimaka. Urządzenie nadaje  się do magazynowania półproduktu do tymczasowej homogenizacji.

Mieszarka do kontenerów

Wydajność od 4 do 10 obrotów/min i od 200 do 1500 litrów Jednolite mieszanie bez utraty produktu
Nasze stacje mieszania do kontenerów powstały dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, gdzie obowiązują wysokie wymagania pod kątem higieny i czystości. Nasze stacje oferują dużą wydajność mieszania szerokiej gamy proszków, gwarantując jednocześnie zachowanie jakości materiałów i unikając mechanicznego działania standardowych mieszarek.

Mieszarka lemieszowa dwuwirnikowa ciągła

Wydajność od 4 do 43 m³/godz Ujednolicenie i mieszanie produktów suchych lub wilgotnych
Mieszarka lemieszowa dwuwirnikowa ciągła  PALAMATIC PROCESS idealnie nadaje się do ujednolicania i mieszania produktów suchych lub wilgotnych. Te proste i niezawodne maszyny składają się z podwójnego wału równoległego i zapewniają mieszanie dwóch lub kilku produktów, jednocześnie zapewniając transport w trakcie procesu mieszania. Mieszarki te są narzędziem idealnym do utylizacji szlamu za pomocą wapna, zwilżania proszków, gaszenia wapna palonego, etc.


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami