Wychwytywanie zanieczyszczeń

‹‹ ››

Skażenie powietrza przez pył, drobne cząstki i włókna jest groźne dla zdrowia ludzkiego. Skażenia te powinny być usunięte, zanim przenikną do strefy oddychania. Najlepszym sposobem na zmniejszenia ryzyka ekspozycji na opary i pył jest wyeliminowanie substancji zanieczyszczających poprzez ich zasysanie i filtrowanie.

Pierścienie zasysające i okapy zasysające są systemami, które zatrzymują opary i niebezpieczne proszki z dala od operatora.


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami