Nota prawna

Wydanie

Redaktor naczelny: Thomas Lavallée
PALAMATIC France
Spółka SASU z kapitałem 331 822 euro
R.C.S. Rennes B 384 894 093 - APE 4669B
VAT: FR 14 384 894 093

Adres:

Z.A. de la Croix Rouge
35530 BRÉCÉ
FRANCE
Tel. +33 (0)2 99 86 06 22
Fax +33 (0)2 99 86 08 10

Kontakt techniczny

Greg&Ludo: 

Stopka redakcyjna

Projekt strony i wykonanie:
Hosting: OVH

Odpowiedzialność

PALAMATIC PROCESS nie odpowiada za zawartość zewnętrznych witryn internetowych linkowanych na tej stronie.

Deklaracja francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL)

 • Zgodnie z ustawą z 6 stycznia 1978 r. dotyczącą informatyki, plików i swobód oraz z artykułem 43 ustawy z dnia 30 września 1986 r. ze zmianami, strona ta została zgłoszona do Krajowej Komisji Informatyki i Swobód (CNIL).
 • Konsultacja tej strony jest otwarta dla wszystkich. PALAMATIC  nie udziela tych informacji osobom trzecim, ani nie edytuje ich na stronie.
 • Przypominamy, że macie Państwo prawo do dostępu, zmiany, sprostowania i usunięcia danych, które Państwa dotyczą (art. 34 ustawy "Informatyka i swobody" z dnia 6 stycznia 1978 r.). Aby skorzystać z tego prawa, prosimy o kontakt na adres commercial@palamatic.fr

Gromadzenie danych osobowych i pliki cookies

 • Nasze serwery nie są skonfigurowane do zbierania danych osobowych osób odwiedzających stronę, poza następującymi danymi technicznymi: pochodzenie połączenia (usługodawca), adres IP, typ i wersja używanej przeglądarki. Nie gromadzimy adresów e-mail użytkowników, o ile użytkownicy nie przekazują ich dobrowolnie.
 • Dane z ruchu na stronie i pliki cookies, które zapisują się na Państwa komputerach, mają na celu umożliwienie nam analizy częstotliwości odwiedzin naszych stron informacyjnych i ulepszenia ich zawartości. Dane dotyczące nawigowania są wykorzystywane jedynie do statystyk pozwalających poznać strony najbardziej i najmniej popularne, ulubiony sposób poruszania się po stronie, poziom aktywności w zależności od dnia tygodnia i od pory dnia, główne błędy klientów i serwera.
 • Przypominamy, że Państwa przeglądarka oferuje możliwość blokowania zapisywania się cookies na komputerze.

Własność intelektualna i prawo do zwielokrotniania

 • Całość strony podlega francuskim i międzynarodowym przepisom dotyczącym prawa autorskiego i własności intelektualnej. Wszystkie prawa do zwielokrotniania są zastrzeżone, co dotyczy też dokumentów do pobrania, ilustracji i fotografii.
 • Każda forma reprezentacji i/lub zwielokrotniania i/lub eksploatacji częściowej bądź całkowitej tej strony, niezależnie od sposobu, bez wyraźnej zgody PALAMATIC jest zabroniona i stanowi naruszenie w rozumieniu artykułów L 335-2 i kolejnych kodeksu własności intelektualnej.
 • Niezależnie od powyższych postanowień, a w szczególności do celów edukacyjnych, dozwolone jest zwielokrotnianie tekstów z tej strony na nośnikach papierowych, z zastrzeżeniem spełnienia trzech poniższych warunków: - bezpłatna dystrybucja, poszanowanie integralności rozpowszechnianych dokumentów: brak jakichkolwiek zmian i modyfikacji, poszanowanie prawa autorskiego, - jasne i czytelne powołanie się na źródło z niezbędnym podaniem adresu strony internetowej
 • Logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Każda forma reprezentacji i/lub zwielokrotniania i/lub eksploatacji częściowej bądź całkowitej tych znaków jest zabroniona bez wcześniejszej pisemnej zgody PALAMATIC.
 • Linki hipertekstowe na stronie odsyłające do innych witryn i/lub stron osobistych, i ogólnie do wszelkich internetowych zasobów, nie pociągają za sobą odpowiedzialności PALAMATIC. Przechwytywanie danych osobowych w celu wzbogacenia baz danych, np. reklamowych lub  handlowych, jest zabronione.

Prawo do eksploatacji i ochrona sprzętu komputerowego

 • Żadna z firm, które przyczyniły się do powstania i uruchomienia tej strony, nie mogą być pociągane do odpowiedzialności za ewentualne szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wynikające z dostępu do strony lub korzystania z niej.
 • Ponadto firma PALAMATIC nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub wirusa, który mógłby zainfekować komputer lub inny sprzęt komputerowy w następstwie używania tej witryny lub pobierania z niej treści.
 • Wszystkie teksty i ilustracje obecne na stronie podlegają prawom autorskim. Ich reprodukcja do użytku osobistego jest dozwolona, ale ich zmiany i nieautoryzowana dystrybucja są zakazane.
 • PALAMATIC nie gwarantuje dokładności informacji figurujących na tej stronie bądź ich przydatności do określonego celu.
 • Wszystkie informacje przekazywane PALAMATIC za pośrednictwem strony internetowej, łącznie z uwagami, sugestiami, pomysłami, rysunkami, etc., stają się i pozostaną wyłączną własnością PALAMATIC, z nieograniczonym prawem do korzystania, bez wynagrodzenia dla Państwa lub osoby trzeciej. Ponadto informacje te nie będą traktowane przez nas jako poufne.
 • Linki do innych stron mogą prowadzić do opuszczenia tej strony internetowej; nie ponosimy odpowiedzialności za podlinkowane witryny. Linki te są umieszczane w dobrej wierze i nie odpowiadamy za zmiany na tych stronach.

Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami