Zawory przemysłowe

‹‹ ››

Zawór to urządzenie mechaniczne, które umożliwia uruchomienie, zatrzymanie bądź regulowanie przepływu produktu za pomocą ruchomej części, która się otwiera, zamyka lub blokuje jeden bądź kilka wylotów albo jedną bądź kilka rur.
Zawory należą do najważniejszych dla przemysłu narzędzi kontroli. Są projektowane tak, by mogły się otwierać i zamykać, łączyć i rozłączać, regulować, modulować lub izolować dużą część danego produktu; od produktów najłatwiejszych w obsłudze, po te najbardziej korozyjne i toksyczne.
Automatyczny zawór kontrolny stanowi ostatni element systemu kontrolnego zainstalowanego na linii procesu i pełni funkcję wylotu, którego strefa przepływu stale się zmienia i którego celem jest kontrolowanie przepływu. 
Zawór motylkowy

Zawór motylkowy jest używany głównie do zastosowań niskociśnieniowych. Może służyć do otwierania lub zamykania przepływu substancji płynnej lub do jego regulowania. Zawór charakteryzuje się szybkim działaniem, gdyż otwiera się i zamyka przy ¼ obrotu. Niskie zużycie wału i małe tarcie zapewniają ekonomiczne używanie siłownika. Siłownik może być ręczny, pneumatyczny lub z napędem.

Zawór gilotynowy

Zawór gilotynowy to rodzaj przegrody z wewnętrznym ostrzem pozwalającym na szybkie odcięcie przepływu. Zawór gilotynowy jest opracowany do pracy z substancjami płynnymi, które zawierają dużo materiałów sypkich, albo w warunkach, w których nie można użyć innych zaworów. Końcowa część gilotyny odcina produkt, blokując go, a jej kształt zapewnia całkowitą szczelność.

Zawór tulejowy

Pneumatyczny zawór tulejowy składa się z elastycznej tulei, która odkształca się w wyniku wprowadzenia sprężonego powietrza lub wody pod ciśnieniem do wnętrza korpusu. W pozycji zamkniętej zawór całkowicie hermetycznie blokuje przepływ produktu. Jest to urządzenie ekonomiczne, proste w instalacji i łatwe w konserwacji. Zawór tulejowy jest idealny do obsługi substancji takich jak ciecz, gaz albo proszek. 


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami