Odpylanie przemysłowe

‹‹ ››

Kolektory pyłu są idealne do zastosowania w trakcie operacji ładunku produktów luzem lub transferu, gdzie ważna jest kontrola pylenia.

Odpylacz poligonalny

Filtry poligonalne są stosowane do odpylania bądź montowane na zbiorniku odbierającym pyły. Pył jest oddzielany od strumienia powietrza za pomocą elementów filtrujących. Kiedy jest stosowany jako filtr w linii produkcyjnej, produkt płynie przez filtr główny, podczas gdy pyły są oddzielane od strumienia. Przechwycony pył jest oddzielany od głównego strumienia produktu. Integralny wentylator odpylacza jest montowany powyżej kolektora, co eliminuje konieczność stosowania zdalnego wentylatora. Ta unikatowa właściwość zapewnia prędkość pływów wewnętrznych niżej niż w konwencjonalnych systemach i mniejsze obciążenie filtrów. Kieszenie filtracyjne są regenerowane przez system czyszczenia pneumatycznego za pomocą sprężonego powietrza lub mechanicznych wibracji.
W zależności od warunków, odpylacze PALAMATIC PROCESS są dostępne z pionowymi lub poziomymi elementami filtrującymi. Dostępne są też filtry bez obudowy, do zastosowania na niewielkiej przestrzeni. Powierzchnie odpylacza zależą od typu filtrowanych pyłów.

Odpylacz cylindryczny

Odpylacz cylindryczny PALAMATIC PROCESS oferowany jest w wersjach z ochronnymi drzwiczkami bez wentylatora, z wentylatorem zasysającym bądź ze złączem do podłączenia do wentylatora na miejscu. Filtr jest czyszczony za pomocą mechanicznych wibracji lub sprężonego powietrza. Filtry te są stosowane do odpylania lub zasysania. Odpylacz cylindryczny może być zamontowany bezpośrednio na urządzeniu.

Filtr do odgazowania

Ten filtr do zbiorników działa na zasadzie strumienia sprężonego powietrza w przeciwprądzie. Stosowany jest w przypadku półproduktów spożywczych i zbiorników ważących. Ten jeden unikatowy element zapewnia wysokiej jakości odpylanie przy minimalnych wymiarach ogólnych.


Chcesz zoptymalizować proces przemysłowy?

Oferujemy rozwiązania na żądanie.

Kontakt z nami